Grafické návrhy

TVÁŘ SPOLEČNOSTI

Kvalitním marketingem můžeme vytvořit image společnosti, která bude prodávat. Logo je prvním komunikačním nástrojem, který klient jako první vždy uvidí a spojí jeho vizuál s Vaší společností. Velmi důležitý je nejen tvar loga, ale i jeho barevnost.

Použité barvy u loga a dalších marketingových materiálů jako jsou tiskoviny, vizitky nebo jakékoliv produktové materiály reprezentující image společnosti, půjdou ruku v ruce celým spektrem corporate identity. Námi vytvořené grafické podklady budou vždy korespondovat s Vaší ideou. Vždy přistupujeme k práci s velkou mírou kreativity a navrhujeme unikátní grafické podklady. Nezapomínáme na to, že jen spokojený klient se vrátí.

Přehled námi zpracovaných vizualizací najdete na stránce s referencemi.

loga

LOGA, TISKOVÉ MATERIÁLY, CORPORATE IDENTITY

Naše bohaté zkušenosti jsou zárukou toho, že námi zpracované grafické návrhy jsou na profesionální úrovni. A jaký je běžný postup? Vždy si vyslechneme, co potřebujete, co je Vaším cílem, ať už to bude návrh loga, vizitek, jiných tiskových materiálům nebo kompletní dokumentace corporate identity Vaší společnosti.

Co je, ale coporate identity? Corporate identity je kompletní balení grafických materiálů nebo výstupů k marketingové propagaci jakékoliv společnosti, mezi které na prvním místě patří logo, ale i jeho použivatelnost. Je velmi důležité, jak s ním nejen pracovat, ale také jaké je povolené jeho barevné provedení. Díky zpracované detailní dokumentaci může pak jakýkoliv Váš partner dále pracovat s logem, aniž mu musíte poskytovat upřesňující informace.

I přesto, že žijeme v digitální době, tiskoviny jsou stále a budou nedílnou součásti marketingové propagace. Billboardy, plachty, letáky a další jsou a budou vždy důležitým komunikačním nástrojem. Průměrný počet outdoor reklamy, které člověk denně uvidí, je 250 až 3000 reklamních sdělení. Nezapomínejte ovšem také na osobní prezentaci formou vizitek. Říká se, že v jednoduchosti je síla a v kreativní grafice fungují hlavně emoce. A ty budou vždy klíčovým prvkem k oslovení Vašich budoucích obchodních partnerů nebo zákazníků.

Přehled námi zpracovaných vizualizací najdete na stránce s referencemi.